SONUÇ
Ülkemizde giderek artan enerji açığının karşılanmasında biyogazın alternatif bir enerji olarak kullanımı kaçılmazdır.Bunun için bu enerji kaynağının her yönüyle incelenerek ekonomik değerlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla özellikle kırsal alanlarda uygun bölgelerin belirlenerek biyogaz üreteçlerinin kurulması zamanı gelmiş hatta geçmektedir..Ülkemizde konunun yeteri kadar ele alınmaması biyogaz üretim tesislerinin kurulmasını geçiktirmiştir.Bu yüzden DEV SÜT PROJESİ OLDUKÇA ÖNEM KAZANMAKTADIR.

Çevre sağlığı açısından Biyogaz tesislerinin yapılması zorunlu olmalıdır.

Verimli ve etkin kullanım, kurulan tesislerin başarısı ile doğrudan ilgilidir. Ancak biyogaz üretiminin önemli bir biyolojik süreç olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Beklenen yararların sağlanabilmesi içinde tüm gereken şartların birlikte sağlanması zorunludur. Böylece kurulan biyogaz enerji sistemlerinin verimli çalışması sağlanabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çukuriçi Mevkii Kurşunlu Beldesi
Sarayönü / KONYA
T/F: +90 332 621 60 40